24-01-17, 11:51

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ

arxelon

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ προσφέρει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές από την προσχολική ηλικία μέχρι και το Λύκειο.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ιστοσελίδα: www.archelon.gr