31-08-17, 10:21

Σεμινάρια για την Ψηφιακή Εκπαίδευση στο Σχολείο

PAPEI SeminarioPsyfEkp 2017

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναβάθμισης του σχολείου και με βασικό στόχο την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού για τις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντας ένα χρήσιμο εργαλείο, το Εργαστήριο Βιοοικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει δωρεάν σεμινάριο για την ψηφιακή εκπαίδευση την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου (6 – 8 μ.μ.), στην αίθουσα συνεδρίων.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι τα εξής:

• O ρόλος της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τους στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Παρουσίαση πρακτικής εφαρμογής ψηφιακής εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας New School.

• Επιλογή ψηφιακού υλικού και διάρθρωση, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και σε γονείς, μαθητές και σε όσους ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 08/09/2017 και θα επαναληφθεί στις 20/09/2017 και 29/09/2017.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές.

Θα χορηγηθεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Η Αίτηση Εγγραφής είναι στον παρακάτω σύνδεσμο http://newschool.gr/seminar/

Διαβάστηκε 3727 φορές