Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

18-09-18, 11:37

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κέντρου Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού, Ο κήπος ελληνικής παιδείας και πολιτισμού

DJI 0693

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κέντρου Ελληνισμού Ιδρύματος  Δαμιανού

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Τελευταία τροποποίηση στις 24-09-18, 09:54