Εκτύπωση αυτής της σελίδας
10-09-15, 11:06

Γλώσσα A΄και B΄Δημοτικού

Glossa A BΤο εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της γλώσσας στις τάξεις Α΄ και Β΄ στηρίζεται στο περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος για το γλωσσικό μάθημα και του ΔΕΠΠΣ όσον αφορά το σχεδιασμό, την επιλογή περιεχομένων, τη στοχοθεσία, τις προτεινόμενες δραστηριότητες.

Οι δυνατότητες της τεχνολογίας το καθιστούν ευέλικτο στην εφαρμογή, αφού:
- Οι θεματικές ενότητες, αλλά και οι υποενότητες σε κάθε θεματική απαιτούν κατ’ αρχήν γραμμική εφαρμογή: διδασκαλία γραμμάτων, δίψηφων φωνηέντων-συνδυασμών, δίψηφων συμφώνων, εμπέδωση του μηχανισμού της ανάγνωσης και της γραφής. Κυρίως η πρώτη θεματική: Η μαγική γραμμούλα, θεωρητικά, απευθύνεται σε παιδιά της Α΄ τάξης αποκλειστικά. Οι επόμενες θεματικές αφορούν και τις δύο τάξεις. Η 2η και η 3η σε επίπεδο διδασκαλίας καινούριων γνώσεων για τα παιδιά της Α΄ τάξης και ανάκλησης γνώσεων που αποκτήθηκαν στην Α΄ τάξη γι’ αυτά της Β΄. Η 4η θεματική αρχικά σχεδιάστηκε για τα παιδιά της Β΄ τάξης, χωρίς να αποκλείονται και αυτά της Α΄, εφόσον μπορούν να ανταποκριθούν. Με άλλα λόγια η χρήση του λογισμικού δεν υπαγορεύεται από την ηλικία των μαθητών αλλά από το βαθμό κατάκτησης τωνγλωσσικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στις δύο τάξεις.

Έργο/Κατασκευαστής: Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Tessera Multimedia AE.

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνική Γλώσσα
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Δημοτικό
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 131
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι