12-10-18, 08:40

Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού-Έκθεσης κατασκευής με τίτλο: «Η Ομορφοκκλησιά» του Δήμου Γαλατσίου.