10-09-15, 14:52

Αγγλικά για Προχωρημένους Α', Β', Γ' Γυμνασίου

aggl.prohor.gymn

Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε προχωρημένους μαθητές στο Γυμνάσιο.

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου υποστηρικτικού υλικού είναι δομημένο σε τρεις τάξεις (Τάξη Α’, Τάξη Β’, Τάξη Γ’). Η ύλη για κάθε τάξη χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες: lesson plans και projects.
Η σχεδίαση του λογισμικού είναι σπονδυλωτή και τα μηνύματα από ενότητα σε ενότητα είναι σαφή. Αυτό επιτρέπει στον μαθητή να έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα σχέδια μαθημάτων και σε όλες τις τάξεις του λογισμικού. Το κάθε σχέδιο μαθήματος αποτελείται από κεφάλαια τα οποία στη συνέχεια χωρίζονται σε ασκήσεις. Στο κάθε κεφάλαιο υπάρχουν ασκήσεις σε τρία επίπεδα. Για κάθε θεματική ενότητα προσφέρονται ομαδικές δραστηριότητες ανά τάξη. Υπάρχει και μια ομαδική δραστηριότητα και για τις τρεις τάξεις μαζί. Το λογισμικό εισάγει αυτόματα το σχετικό υλικό του αρχείου και των πολυμέσων που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη ενότητα καθώς και τις αντίστοιχες ασκήσεις.

Κατασκευαστής: Παιδαγωγικό Ινστιτόυτο
Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΚ ΙΙ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: "Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων"
Ανάδοχος: Hypermedia Ltd

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 118
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι