2-11-18, 10:09

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βιοτεχνικού- Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου (ΒΒΕΜ) για μαθητές/ -τριες Πρωτοβάθμιας (τάξεις Δ’- Στ’) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, με τίτλο « Πώς γίνεται μια ανασκαφή;»