5-11-18, 14:00

Έγκριση Εκπαιδευτικού προγράμματος του Δήμου Πατρέων με θέμα : «Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη της ουσιοεξάρτησης»