5-11-18, 14:05

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογενείας Ιωαννίνων των Παιδικών Χωριών SOS, με θέμα : « Παρεμβάσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον»