6-11-18, 10:23

Έγκριση διεξαγωγής του 17ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (17th Thessaloniki Model United Nations) για μαθητές/τριες Δ.Ε. – Νοέμβριος 2018