6-11-18, 13:02

Έγκριση της ερευνητικής Ομάδας Audi-o- Mentia- με θέμα: «Αudi-o- Mentia- εφαρμογές ανοικτών τεχνολογιών στην υγεία»