7-11-18, 09:01

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος Ινστιτούτου Prolepsis με θέμα: «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προώθησης Υγιεινής Διατροφής σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»