7-11-18, 12:28

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Θεολογίας με θέμα: «Η μνήμη του Μέλλοντος»