8-11-18, 09:28

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΠΦΠΟ με θέμα: Άνθρωποι και Ζώα: Ίδιο Δικαίωμα στη Ζωή» , στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης