29-11-18, 09:50

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Μελετών Ελλάδα-Ευρώπη 2030 με θέμα: «Η σημασία της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας»