6-12-18, 15:38

Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης , σε σχολικές μονάδες Α΄/θμιας (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης