3-01-19, 09:26

Έγκριση υλοποίησης Προγράμματος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη για το σχολικό έτος 2018-2019 με θέμα «Synergy, Υποστήριξη Παιδιών με Προβλήματα Συμπεριφοράς, 5ος χρόνος»