11-08-15, 13:02

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: "Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις"

6oenedim

Η Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών διοργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: "Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις". Το συνέδριο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2015.

Θέμα Συνεδρίου
Το θέμα αφορά το συνεχές ανάμεσα στα χαρισματικά και τα παιδιά που έχουν προβλήματα με τα Μαθηματικά, μέσα από επιστημολογικές, κοινωνικο-πολιτισμικές, ψυχολογικές, διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό, οι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους προτείνεται να αναπτυχθούν οι εργασίες του συνεδρίου είναι:
1ος άξονας: Δημιουργικότητα στη Μαθηματική Εκπαίδευση
2ος άξονας: Ίσες ευκαιρίες στη Μαθηματική Εκπαίδευση
3ος άξονας: Επαγγελματική ανάπτυξη ‘δημιουργικών’ εκπαιδευτικών
4ος άξονας: Πολυμορφία στη μαθηματική εκπαίδευση: κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις
5ος άξονας: Ερευνητικές ή θεωρητικές εργασίες στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών που δεν εντάσσονται στους παραπάνω άξονες

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο υποστήριξης του συνεδρίου: http://enedim6.web.auth.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παιδαγωγική Σχολή
54124 Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: enedim6_at_eled.auth.gr (αντικαταστήστε το _at_ με @)
Δικτυακός τόπος του συνεδρίου: http://enedim6.web.auth.gr/

Διαβάστηκε 6751 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 11-08-15, 13:02