24-08-21, 11:39

Εξερευνώ τον προσωπικό μου χώρο-Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς

prosopikos xoros

Η διαθεματικότητα στην Φυσική Αγωγή και πως αυτή μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων που συναντά ο μαθητής κατά την καθημερινότητά του στο σχολείο, τόσο στο εσωτερικό  όσο και στο  εξωτερικό περιβάλλον της αυλής είναι το βασικό θέμα του προγράμματος.

Η διαθεματική διδασκαλία είναι δυναμική, βασίζεται στην αλληλεπίδραση και στην συλλογικότητα. Η επιτυχία της  εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την ακρίβεια των πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να είναι συναφείς, επίκαιρες και κατάλληλες  ηλικιακά.

 Μέσα από ένα διαθεματικό τρόπο προσέγγισης (Φυσική Αγωγή και μαθηματικά ) οι μαθητές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, που συναντούν πολύ συχνά στην σχολική αυλή. Τα παιδιά των μικρών τάξεων κυρίως, δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τον γενικό και προσωπικό τους χώρο στην σχολική αυλή.

Ο σχεδιασμός των μαθημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες που θα  παρουσιάζουν στους μαθητές ουσιαστικές συνθέσεις μεταξύ των δύο επιστημονικών περιοχών.

Στόχος είναι οι μικροί μαθητές της Α΄ Τάξης να διδαχθούν και να ασκηθούν στην αποτελεσματική διαχείριση του χώρου τους. Να κατανοήσουν τον γενικότερο και προσωπικό τους χώρο, αναπτύσσοντας και διευρύνοντας την μαθηματική τους σκέψη. 

Επιμέρους στόχοι :

Α.Η δημιουργία θετικού κλίματος μάθησης, προσανατολισμένου στην προσωπική βελτίωση του κάθε μαθητή  «σε κάθε τι που κάνει».

Β.Η εφαρμογή της δεξιότητας αυτό-ρύθμισης

Γ.Η ενσωμάτωση διαθεματικών περιεχομένων

Δ.Η βιωματική προσέγγιση της διδασκαλίας 

Ε.Η ενίσχυση θετικών στάσεων από τους μαθητές για τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, για τα μαθηματικά, για τους δασκάλους γενικότερα.

Όλα διδάσκονται μέσα από την κίνηση, που ως γνωστό   το 50% των ανθρώπων μαθαίνουν καλύτερα μέσω αυτής, αφού αποτελεί φυσικό μέσο μάθησης που προάγει μια ολοκληρωμένη αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και των γνωστικών περιοχών.

Τα αποτελέσματα είναι τα παιδιά ,μέσα από την κίνηση να βελτιώσουν όχι μόνο την σωματοκιναισθητική νοημοσύνη, αλλά και την λογικομαθηματική, την διαπροσωπική, την γλωσσική κτλ. αποκτώντας ολόπλευρη, ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξη. Για παράδειγμα έννοιες όπως ευθεία, διαγώνιος, κύκλος, ενοποιήθηκαν  με τα μαθηματικά και τα παιδιά κατέκτησαν ευκρινέστερα έννοιες γεωμετρικών σχημάτων και μαθηματικών…και όλα αυτά μέσα από παιγνιώδη μορφή διδασκαλίας (έτρεξαν σε ευθεία, περπάτησαν στο παραλληλόγραμμο γήπεδο του basket, χόρεψαν σε κύκλο, πήδηξαν τετράγωνο κάνοντας μία αριθμητική πράξη ). 

 (Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Λαζαρίδου Αγγελική)

Το έργο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Eramsus+ ΚΑ2019 "STEM CULTURE of 21st Century” που διοργανώνει το Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς και του Erasmus+ «Reflecting 4 Change» που διοργανώνει το ΙΕΠ. Πρόκειται για ένα poject στο οποίο συμμετείχαν διάφορες τάξεις τους σχολείου. Το project αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που υλοποίησαν η μαθητές κατά της "φοίτησή" τους στο "Nea Karya Science Lab Academy" του σχολείου. Κάθε εκπαιδευτικός επέλεξε μία θεματολογία και δράσεις ανάλογες με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Κατά την ολοκλήρωση του project όλοι οι μαθητές που "φοίτησαν" στην εν λόγω "Ακαδημία" πήραν την αντίστοιχη βεβαίωση "φοίτησης".

 

Τελευταία τροποποίηση στις 24-08-21, 12:26