24-08-21, 11:59

Βοτανόκηπος-Eramsus+ ΚΑ2019 "STEM CULTURE of 21st Century”

votanokipos

Σκοπός του προγράμματος κηπουρικής στην τάξη είναι να αυξήσει το ενδιαφέρον και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στην καλλιέργεια φυτών/βοτάνων, να παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες να σκέφτονται και να ενεργούν ως συνειδητοί και σύγχρονοι πολίτες, αγρο-οικολόγοι, σε μια βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνιών, οι οποίες καλλιεργούν φυτά οργανικά σε γεωργικές οικονομίες και τις συνήθειες της υγιεινής διατροφής. Η ενσωμάτωση της οργανικής κηπουρικής στην τάξη βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και πώς καλλιεργείται η τροφή. Επίσης τους βοηθά να κατανοήσουν τον τρόπο καλλιέργειας και να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν κατά την διάρκεια των σχολικών τους χρόνων, η κηπουρική είναι μια δραστηριότητα στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Σε προσωπικό επίπεδο, η κηπουρική δημιουργεί αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και υπερηφάνεια καθώς τα παιδιά βλέπουν τις προσπάθειές τους να μετατρέπονται σε όμορφους και παραγωγικούς βοτανόκηπους. Οι μαθητές αναπτύσσουν αισθητικές δεξιότητες και διδάσκονται στην παρατήρηση και στην υπομονή. Ο έπαινος που λαμβάνουν από συμμαθητές, γονείς, δασκάλους και μέλη της κοινότητας ενισχύει την ευθύνη και ίσως τους εισάγει στα οφέλη του εθελοντισμού και της ενεργού συμμετοχής. Οι δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης περιλαμβάνουν έρευνες, πειραματισμούς, μετρήσεις και κατασκευές. Οι μαθητές εμπλέκονται με πάθος σε κάθε είδους δραστηριότητες του σχολικού βοτανόκηπου.

Στόχοι

  • Να αναγνωρίσουν οι μαθητές βασικές κατηγορίες φυτών όπως αρωματικά, καλλωπιστικά, και να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά τους.
  • Να καλλιεργήσουν βότανα (σπόρους/ φυτά) σε γλάστρες μέσα στην τάξη και να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις ιδιότητες, την καλλιέργεια και τη χρήση των βοτάνων.
  • Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν την ανάπτυξη των φυτών.
  • Να μάθουν τον κύκλο εργασιών που πρέπει να γίνουν σε έναν σχολικό βοτανόκηπο.
  • Να φροντίζουν τα φυτά και να αναλάβουν πρωτοβουλίες.
  • Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το ρόλο των φυτών/ βοτάνων στις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες.
  • Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να δείχνουν σεβασμό και να προστατεύσουν το περιβάλλον.
  • Να γράψουν ιστορίες για τα περιστατικά και τις εμπειρίες της καλλιέργειας σπόρων και των φυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Να προσεγγιστεί η εκπαίδευση STEAM με εναλλακτικό δημιουργικό τρόπο στην πρώτη σχολική ηλικία.

Πρόκειται για ένα (δια) θεματικό/διεπιστημονικό θέμα το οποίο συνδυάζει  σχεδόν όλους τους θεματικούς τομείς όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη, Μυθολογία, Θρησκευτικά, Αισθητική Αγωγή. Η δράση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της διακρατικής συνάντησης Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας και Ρουμανίας του προγράμματος eSCC: European Students Collaborate Coop - Eramus+ KA229 που εκπονεί το σχολείο μας.

(Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Σκανδάλη Σωτηρία)

Το έργο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Eramsus+ ΚΑ2019 "STEM CULTURE of 21st Century” που διοργανώνει το Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς και του Erasmus+ «Reflecting 4 Change» που διοργανώνει το ΙΕΠ. Πρόκειται για ένα poject στο οποίο συμμετείχαν διάφορες τάξεις τους σχολείου. Το project αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που υλοποίησαν η μαθητές κατά της "φοίτησή" τους στο "Nea Karya Science Lab Academy" του σχολείου. Κάθε εκπαιδευτικός επέλεξε μία θεματολογία και δράσεις ανάλογες με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Κατά την ολοκλήρωση του project όλοι οι μαθητές που "φοίτησαν" στην εν λόγω "Ακαδημία" πήραν την αντίστοιχη βεβαίωση "φοίτησης".