26-08-21, 18:45

Πείραμα Ερατοσθένη-21ο Γυμνάσιο Αθηνών

PEIRAMA2Οι μαθητές του 21ου Γυμνασίου  Αθηνών χωρίζονται σε μια ομάδα των 6 (3 μαθητές της Α’ Γυμνασίου και 3 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου) που συνεργάζονται με σχολείο της Ολλανδίας (Eerde International Boarding School) και τα υπόλοιπα παιδιά (όλα τα τμήματα της Α’ Γυμνασίου) που εκτελούν το πείραμα ως μορφή project.

(Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Θεόδωρος Μαλιδέρος)

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ