11-10-21, 09:30

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Τον νου σου στον νου σου! Ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσα από την αλληλεπίδραση και απαρτίωση των αισθήσεων στον εγκέφαλο»