12-10-21, 09:30

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση μαθητών/μαθητριών στην πρόληψη της έμφυλης βίας σε σχολικό περιβάλλον και στις συντροφικές σχέσεις»