Εκτύπωση αυτής της σελίδας
30-05-22, 14:14

Η δική μας ψηφιακή εικόνα, ''Recycle Pixel Art''-3o Νηπιαγωγείο Θρακομακεδόνων

  recycleΣτόχοι:

1. Οι μαθητές να κατανοήσουν και να γνωρίσουν πώς 
αναπαριστάται μια εικόνα σε ένα ψηφιακό μέσο.
2. Να κατανοήσουν τι είναι το εικονοστοιχείο-pixel.
3. Να γνωρίσουν ένα είδος κωδικοποίησης της εικόνας στο ψηφιακό μέσο.
4. Να είναι ικανοί να δημιουργούν την εικόνα ενός δοσμένου κώδικα.
5. Να έρθουν σε επαφή με τον κώδικα και την υπολογιστική σκέψη.
Με αφορμή τη θεματική stem, στα εργαστήρια δεξιοτήτων, επιλέχθηκε να 
το θέμα της ανακύκλωσης, συνδέοντάς το και με τη 
βδομάδα κώδικα.
Μια ψηφιακή εικόνα είναι μια εικόνα αποθηκευμένη σε έναν υπολογιστή. 
Έχει ψηφιοποιηθεί, δηλαδή έχει μετατραπεί σε μια ακολουθία αριθμών που 
μπορούν να κατανοήσουν οι υπολογιστές. 

Τα pixel αποτελούνται από τετράγωνα χρώματος και πολλά μαζί 
σχηματίζουν μια ψηφιακή εικόνα. Κάθε pixel έχει έναν συγκεκριμένο 
αριθμό κι αυτός λέει στον υπολογιστή ποιο χρώμα πρέπει να είναι το 
pixel. Η διαδικασία ψηφιοποίησης παίρνει μια εικόνα και τη μετατρέπει 
σε ένα σύνολο pixel...
Αφού έχει παρουσιαστεί στον υπολογιστή ο τρόπος δημιουργίας της ψηφιακής 
εικόνας και μιλώντας για την ανάλυσή της, δίνεται φύλλο εργασίας με 
πίνακα που αποτελείται από μικρά κουτάκια και ζητείται να τα χρωματίσουν 
σύμφωνα με τον δοσμένο κώδικα. Όπου 0: άσπρο, όπου 1: πράσινο σκούρο 
και όπου 2: πράσινο ανοιχτό.
Ας ανακαλύψουμε το κρυμμένο σχέδιο!