Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

27-04-18, 13:59

Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: Μάθηση, Ψυχαγωγία, Ασφάλεια

Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2019 - Μαΐου 2020, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι, με θέμα: «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: Μάθηση, Ψυχαγωγία, Ασφάλεια».

Το πρόγραμμα επισκέψεων θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Νέων Τεχνολογιών και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές της Ε’ & Στ’ Δημοτικού σχολείου, καθώς και μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου, σχολικών μονάδων Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές θα ενημερώνονται για τη χρήση του Διαδικτύου, τις δυνατότητες που προσφέρει στη Μάθηση, στην Επικοινωνία, στην Πληροφόρηση και στην Ψυχαγωγία. Παράλληλα, θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου.

Η ενημερωτική παρουσίαση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα με τη χρήση φορητών Η/Υ, διαδραστικού πίνακα, εργαλείων Web 2.0 και εκπαιδευτικών λογισμικών, θα είναι διάρκειας 60 λεπτών ενώ θα μπορούν να την παρακολουθήσουν έως και 30 μαθητές.

Σχετική εγκύκλιος με την οποία καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή σχολεία που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση του προγράμματος, εκδίδεται στην αρχή του σχολικού έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.

 

 Δείτε την φετινή εγκύκλιο

Οι παλιότερες εγκύκλιοι

Σχολικές επισκέψεις στο Υπουργείο Παιδείας 2018-2019

Σχολικές επισκέψεις στο Υπουργείο Παιδείας 2017-2018

Σχολικές Επισκέψεις στο Υπουργείο Παιδείας 2015-2016

Σχολικές Επισκέψεις στο Υπουργείο Παιδείας 2014-2015

Σχολικές Επισκέψεις στο Υπουργείο Παιδείας 2013-2014

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις 10-10-19, 10:57