Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Νέα/Ανακοινώσεις

 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να δείτε Ανακοινώσεις ευρύτερου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για προηγούμενες Ανακοινώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στις ιστοσελίδες τις Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης κάντε click εδώ.

 

istoriis21

Η αρθρωτή περιοδική και ψηφιακή έκθεση του Τμήματος Εκθέσεων της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: «Ιστορίης απόδεξις» για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε., έχει ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμη για τους φυσικούς και ψηφιακούς επισκέπτες.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

ypaith20

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανάρτηση ηλεκτρονικών συνδέσμων σε ιστοσελίδες του ΥΠΑΙΘ οι οποίοι διατίθενται από Μουσεία και άλλους Φορείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της χώρας.
Οι προτεινόμενοι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι σύμφωνα με το με αρ. 56/03-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ
(α) πληρούν τα κριτήρια παιδαγωγικής καταλληλότητας και σκοπιμότητας του ΙΕΠ,
(β) δύνανται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού για ό,τι αφορά την επιλογή και την απαραίτητη προσαρμογή του υλικού, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

webex20Το 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) του Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, προσφέρει επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες και όλους τους/τις εκπαιδευτικούς της Α'/θμιας και της Β'/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί και να υποστηριχθεί η διδασκαλία των μαθητών/τριών του Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.
Συγκεκριμένα προγραμματίζουν εξ αποστάσεως επιμόρφωση, με θέμα: «Η πλατφόρμα webex ως υποστηρικτικό μέσο στην εκπαιδευτική διαδικασία», που θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις, ξεκινώντας από την Παρασκευή 27/11/2020.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

ysma20Σας ενημερώνουμε ότι ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης
Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ), στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,
αναστέλλει έως τις 31-12-2020 το δανεισμό των Εκπαιδευτικών Μουσειοσκευών σε όλα τα σχολεία της
χώρας. Ωστόσο, με στόχο τη συνέχιση της υποστήριξης της σχολικής διαδικασίας και τον εμπλουτισμό
των μαθημάτων που αφορούν στην ιστορία, αρχιτεκτονική, γλυπτική αλλά και την αναστήλωση των
μνημείων της Ακρόπολης, σας γνωστοποιούμε τις δυνατότητες ανοιχτής πρόσβασης στο ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται αναρτημένο στο «Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την
Ακρόπολη» (http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/ ).
Συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμα:

Α. Το έντυπο περιεχόμενο των Μουσειοσκευών «Πάμε στην Ακρόπολη», «Ένας Αρχαίος Ναός», «Η
Ζωφόρος του Παρθενώνα», «Το Δωδεκάθεο» και ο εκπαιδευτικός φάκελος «Ακρόπολη και Αναστήλωση»
(Συλλογές-Τύπος Περιεχομένου «Εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές»).

Β. Φυλλάδια σε μορφή pdf που έχουν δημιουργηθεί για θεματικές περιηγήσεις ή περιοδικές εκθέσεις
στον Βράχο και στο Μουσείο της Ακρόπολης. (Συλλογές- Τύπος Περιεχομένου «Φυλλάδια»).

Γ. Ψηφιακές εφαρμογές:
 «Ένας Αρχαίος Ναός» (https://ancienttemple.ysma.gr/),
 «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα» (http://www.parthenonfrieze.gr/),
 «Το Πρόγραμμα Γλαύκα» (http://theglafkaproject.ysma.gr/),
 «Αθηνά, Η θεά της Ακρόπολης» (http://www.acropolis-athena.gr/),
 «Εικονική περιήγηση των μνημείων της Ακρόπολης» (http://www.acropolisvirtualtour.gr/)

Δ. Σχέδια μαθημάτων για εκπαιδευτικούς με ενδεικτικές οδηγίες για την προσέγγιση κάθε θέματος πριν,
κατά και μετά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο ή το μουσείο.

Ε. Ταινίες- βίντεο σχετικά με την ιστορία της Ακρόπολης και τα έργα αναστήλωσης στα μνημεία
(Συλλογές-Τύπος Περιεχομένου «Βίντεο»).

Δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό του Τομέα αλλά και σε πλήθος άλλων
πληροφοριών δίνεται επίσης μέσα από την ιστοσελίδα της ΥΣΜΑ - www.ysma.gr και την ιστοσελίδα του
Μουσείου Ακρόπολης - www.theacropolismuseum.gr στην ενότητα «Μάθηση».

statistikiPaideia20

Σας ενημερώνουμε ότι οι Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών/τριών Π.Ε. και Δ.Ε. στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την “Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα” συνεχίζονται και για το σχολικό έτος 2020-2021, όπως και τα προηγούμενα έτη με σημαντική αύξηση στην προσέλευση των μαθητών/τριών Π.Ε. και Δ.Ε.

Σκοπός των επισκέψεων είναι να εισαγάγουν τους/τις μαθητές/τριες στον κόσμο της στατιστικής επιστήμης και να τους ενημερώσουν για τις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης των επίσημων στατιστικών, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα σε όλους τους τομείς και τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στην ελληνική και την ενωσιακή στατιστική νομοθεσία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων επισημαίνονται ο
σημαντικός ρόλος και η χρήση των επίσημων στατιστικών στην πολιτική, την οικονομία και την
καθημερινότητα. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες ενημερώνονται πώς να βρίσκουν εύκολα τις
πληροφορίες που αναζητούν ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να πλοηγηθούν στους διαδικτυακούς
τόπους της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.
Οι επισκέψεις, εάν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, θα πραγματοποιούνται στις
εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς, τις εργάσιμες ημέρες του μήνα Τρίτη,
Τετάρτη και Πέμπτη. Εναλλακτικά, η ΕΛΣΤΑΤ θα προτείνει οι παρουσιάσεις να γίνονται μέσω webcam
τηλεπαρουσίασης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Υπηρεσία Στατιστικής Βορείου Ελλάδος θα συνεχίσει τη σχετική
δράση στις εγκαταστάσεις της, Δελφών 218, Θεσσαλονίκη. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα μετάβασης
στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ (μετά από αίτημα) σε σχολεία του Νομού Ροδόπης και Νομών της Περιφέρειας
Κρήτης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σχολείων μπορούν να αναζητήσουν οι
ενδιαφερόμενοι/ες στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ για τη Στατιστική Παιδεία:
http://www.statistics.gr/el/edu (στην κατηγορία Εκπαιδευτικές Επισκέψεις).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους για τον προγραμματισμό των επισκέψεων στα
τηλέφωνα: 2131352348 και 2131352315 (Τμήμα Βιβλιοθήκης και Διαχείρισης Περιεχομένου
Ιστοχώρου) και στη συνέχεια να υποβάλουν το αίτημά τους στη σχετική φόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που βρίσκεται στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/edu-programs-participation

 

Τελευταία τροποποίηση στις 30-07-20, 10:20

hkv20

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών/τριών, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Με αφορμή την ημέρα αυτή, καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας να αφιερώσουν χρόνο, από την Τρίτη 3 Μαρτίου έως την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, (δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών) σε δράσεις-συζητήσεις- εκδηλώσεις (π.χ. βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών, εικαστικά εργαστήρια, διαδραστικές ομιλίες, βιωματικά σεμινάρια κ.α.) με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και
σχολικού εκφοβισμού.

PlayingWithProtons19

Σας ενημερώνουμε ότι τα πειράματα CMS, ATLAS και ALICE στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN), με τη συνεργασία του Perimeter Institute και την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών Research Infrastructure for Citizens in Europe (REINFORCE) και FRONTIERS διοργανώνουν Καλοκαιρινό Σχολείο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας με τίτλο «Παίζοντας με τα Πρωτόνια 2020».

Το Καλοκαιρινό Σχολείο θα παρακολουθήσουν, κατόπιν επιλογής, δέκα (10) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα. Το Καλοκαιρινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί από την 24η έως την 28η Αυγούστου 2020 στις εγκαταστάσεις του CERN, στη Γενεύη της Ελβετίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο και το δελτίου τύπου.

 

laografKonst19

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών οργανώνει τη λαογραφική έκθεση "Χειροποίητες κούκλες - με παραδοσιακές φορεσιές - και με επαγγέλματα που χάνονται στον χρόνο".
Εγκαίνια: Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, ώρα 19:30
Διάρκεια: Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου - Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
πρωί: 10:00 - 13:00, απόγευμα: 18:00 - 21:00
Αίθουσα Εκδηλώσεων Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών
Δημοσθένους 117, Καλλιθέα
Επισυνάπτονται η αφίσα και η πρόσκληση της εκδήλωσης.

venizelos19

Η μουσειοσκευή «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» είναι διαθέσιμη για δανεισμό σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το υλικό της μουσειοσκευής απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.

Η μουσειοσκευή με θέμα τον άνθρωπο, τον επαναστάτη, τον πολιτικό και τον διπλωμάτη Βενιζέλο

και τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» είναι ένα σύνολο κινητού

δανειστικού εκπαιδευτικού υλικού, που πηγάζει από τις θεματικές της μουσειακής συλλογής της Οικίας-

Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Με εποπτικό (αντίγραφα αντικειμένων και

ιστορικών πηγών, χρονογραμμή /ιστοριογραμμή, επιτραπέζιο παιχνίδι) και έντυπο υλικό (οδηγό

εκπαιδευτικού με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) στοχεύει στη διευκόλυνση μαθητών/τριών

και εκπαιδευτικών, των οποίων η πρόσβαση στο συγκεκριμένο Μουσείο είναι δύσκολη, αλλά και στην

προετοιμασία μαθητών/τριών για επικείμενη επίσκεψη.

Η χρήση του δανειστικού εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων…

Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, ως συμπληρωματικό

υποστηρικτικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο υλοποίησης

του προγράμματος σπουδών και των προαιρετικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, κατά το

σχολικό έτος 2019-2020, θα πραγματοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η αξιοποίηση του εν λόγω υλικού να είναι προαιρετική για τον/την εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α

επιλέγει τον τρόπο που θα το εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία με κριτήριο τις εκπαιδευτικές

ανάγκες της τάξης του/της.

  1. Η χρήση του εν λόγω υλικού να μην συνδέεται με τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε

διαφημιστικού υλικού και να τηρείται η σχετική με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων

νομοθεσία.

  1. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την

αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠΑΙΘ/Ι.Ε.Π.

Η μουσειοσκευή δανείζεται στα ενδιαφερόμενα σχολεία ύστερα από επικοινωνία με το

εκπαιδευτικό τμήμα του Ιδρύματος. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας δανεισμού μπορείτε να

απευθύνεστε στο εκπαιδευτικό τμήμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.

Βενιζέλος», στο τηλ. 28210-56008, 54011 (εσωτ. 111 ή 112), καθώς και στην ιστοσελίδα του

www.venizelos-foundation.gr.

ekpSDE19

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» θα υλοποιηθεί από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»
(Μεικτή εκπαίδευση - Δια ζώσης και εξ αποστάσεως ασύγχρονη/σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Υποψήφιους για διορισμό εκπαιδευτικούς
• Εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
• Εκπαιδευτικούς της τυπικής εκπαίδευσης
• Διευθυντές, Υποδιευθυντές και στελέχη των ΣΔΕ
• Υποψηφίους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Συμβούλους Ψυχολόγους στα ΣΔΕ
• Εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ.)
• Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Φοιτητές

Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των προσόντων (γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) των υποψηφίων και των εν ενεργεία στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και επιθυμούν να επιμορφωθούν στο συγκεκριμένο πεδίο.
Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν:
• το Θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
• την Ιστορική εξέλιξη του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
• το Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ
• τα Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτών και των Εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ
• τη Συμβουλευτική διαδικασία που εφαρμόζεται στα ΣΔΕ

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος
Διάρκεια: 200 ώρες
Κόστος: 350 Ευρώ
Έναρξη: 7/10/2019
Υλοποίηση: Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης και εξ αποστάσεως ασύγχρονη/σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Επιστημονικά Υπεύθυνος
• Δρ. Αναστασία Παμπούρη , Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Φαίη Αποστολίδου (τηλ. επικοινωνίας : 6951711544, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος Δρ. Αναστασία Παμπούρη (τηλ. επικοινωνίας 6943254518, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Ιστοσελίδα προγράμματος:
http://seminars.uom.gr/index.php/all-programs-2019-2020/35-seminars-2019-2020/516-second-chance-schools-winter

Σελίδα 1 από 3