STE(A)M

Στην κατηγορία αυτή θα αναρτάται πρωτότυπο υλικό από projects τύπου STEM και STEAM που έχουν εκπονηθεί από δημόσια ή ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

OUR DIGITAL ATELIER1

Στα πλαίσια του θεματικού κύκλου «Δημιουργώ και Καινοτομώ» (STEM) των εργαστηρίων δεξιοτήτων, οι μαθητές της Α τάξης του 1ου Γυμνασίου Αυλώνα συμμετείχαν το σχολικό έτος 2021-2022 στο εργαστήριο: «Κινηματογραφική Αγωγή- Δημιουργώντας τη δική μας ταινία», στο οποίο έμαθαν για τα επαγγέλματα πίσω από την κάμερα, την ψηφιακή αφήγηση, το 2d animation και την τεχνική stop- motion.

Αφορμή για το συγκεκριμένο εργαστήριο, στάθηκε η συνεργασία του σχολείου με το Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας «Καρπός» και το υλοποιούμενο από αυτό Erasmus+ project «STEAMulate your school», στόχος του οποίου ήταν η υποστήριξη μαθητών της β/θμιας πάνω στην εκπαίδευση σε δεξιότητες που προωθούν τη διεπιστημονική συνεργασία στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών σε συνδυασμό με τις γνώσεις πληροφορικής και τον ψηφιακό αλφαβητισμό.

Δημιουργία αυτού του εργαστηρίου ήταν το ψηφιακό βιβλίο «Our digital Atelier: From Afterimage to Gymnastics Animation” (το οποίο είναι στα αγγλικά) και περιέχει το πολυμεσικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε (βίντεο, φύλλα εργασίας κτλ) σε κάθε μια από τις 10 συναντήσεις που έλαβαν χώρα στα πλαίσια αυτού του εργαστηρίου, καθώς και έργα των μαθητών -ατομικά(animation) και ομαδικά (video με την τεχνική stop motion).

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο εργαστήριο συμμετείχε και μια ομάδα μαθητών προσφύγων με την υποστήριξη της εκπ/κου του τμήματος υποδοχής.

Στα περιεχόμενα του βιβλίου θα βρείτε και το video από το τμήμα υποδοχής προσφύγων (υπεύθυνη εκπ/κος κ. Μαρίας Κουλουρίδη) σύνδεσμος: https://drive.google.com/file/d/1B94D7wV1oYgzFsqw5Yyg9KaSkRDOQKmx/view?usp=sharing), όπως και τους συνδέσμους όλων των άλλων βίντεο.

Ενδεικτικά από τα άλλα βίντεο δίνεται ο σύνδεσμος  https://drive.google.com/file/d/14HPTKMfM8__H30WAW5sSK9VbAY48S3wt/view?usp=sharing).

Ο σύνδεσμος του ψηφιακού βιβλίου είναι: https://read.bookcreator.com/laGqJwolx4Wbcd8wdK2rBnuMNsW2/Qv3iqLtAQmi2BknU-zIwGA

Υπεύθυνοι καθηγητές των εργαστηρίων :  Ξεναρίου Καλλιόπη, Μαθηματικός, Πετρογιάννης Κων/νος, Γυμναστής

amusement2

A Teenagers’ “Folk” Museum! Ή Τι να ήθελαν να διαφυλάξουν από τη ζωή τους οι έφηβοι του σήμερα για να το δουν οι έφηβοι του αύριο;

8 μικρές ψηφιακές προσωπικές αφηγήσεις («Μy favorite Belongings»), τις διατροφικές τους συνήθειες ανά χώρα αλλά κι αυτές που μοιράζονται όταν συναντιούνται καθώς και μια σχετική έρευνα. Επίσης τις σκέψεις τους για τα επαγγέλματα. Τι τους είπε το χτες; Τι ζουν στο σήμερα; Πως φαντάζονται το αύριο και πως το αναπαριστούν; Μια ιστοσελίδα σαν παιχνίδι, γεμάτη βίντεο, εικόνες, εμπειρίες και συναισθήματα.

Αυτή ήταν και η ιδέα πίσω από το ψηφιακό υλικό που δημιούργησαν τα παιδιά της ομάδας Erasmus του 1ου Γυμνασίου Αυλώνα και ανάρτησαν στην «ελληνική αίθουσα» του Ψηφιακού Μουσείου Εφηβείας που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 : “AMUSE(U)ment. Eu.-Youth thinking about their recent cultural heritage”.

Στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σχολ.έτος 2021-2022 μετά από τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας με 3 νέες κινητικότητες (Ιταλία, Αυστρία και Γερμανία) και μια φιλοξενία, το 1ο Γυμνάσιο Αυλώνα συμμετείχε μαζί με άλλα τέσσερα σχολεία - τρία λύκεια και ένα γυμνάσιο - από την Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία και Τουρκία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη δημιουργία μουσείων σε ψηφιακή μορφή για τα επαγγέλματα, την τεχνολογία, τη μετανάστευση και την καθημερινή ζωή των σύγχρονων εφήβων. Το κάθε σχολείο δημιούργησε στο πλαίσιο του προγράμματος τη δική του ενότητα για το ψηφιακό μουσείο και η Αυστρία δημιούργησε το Ψηφιακό Μουσείο Εφηβείας, έναν ιστότοπο στον οποίο συμπεριέλαβε τις ψηφιακές δημιουργίες όλων των χωρών.

Ο σύνδεσμος της Ψηφιακού Μουσείου όλων των χωρών είναι:

https://amuse-u-ment.htlwrn.ac.at/

Ο σύνδεσμος της «Ελληνικής Αίθουσας»:

https://amuse-u-ment.htlwrn.ac.at/index.php/greek-museum/

Η δράση αυτή πιστεύουμε ότι είχε πολλαπλά οφέλη για το σχολείο μας , γιατί : α)ανοίξαμε δίαυλους διαπολιτισμικής επικοινωνίας με σχολεία του εξωτερικού, καλλιεργώντας πολλαπλές κοινωνικές δεξιότητες, β)ήρθαμε σε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και γενικότερα τον πολιτισμό και την κουλτούρα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και γ) συνεργαστήκαμε πάνω σε νέα ψηφιακά εργαλεία.

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Τσενέ Νάντια, Κέκη Άννυ, Ξεναρίου Καλλιόπη

1

Κατόπιν πρόσκλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας που αφορούσε επικοινωνιακή ενέργεια με τη μορφή εκπαιδευτικού προγράμματος-διαγωνιστική διαδικασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας το 2020 αποδέχτηκε και συμμετείχε στην ενέργεια «At the School of Open Cohesion (ASOC).

Σκοπός ήταν η γνωριμία και η καλλιέργεια ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλία μέσω της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ανοιχτών δεδομένων και τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. Βασίστηκε στο ιταλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα A Scuola di Open Coesione (www.ascuoladiopencoesione.it), το οποίο αναπτύχθηκε ως μέρος της εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματος στην Ιταλία με θέμα την πολιτική συνοχής της ΕΕ.

Η ομάδα εργασίας αποτελούνταν από 9 μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας. Σε κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών ανατέθηκε ένας ρόλος. Κατόπιν περιήγησης στα δεδομένα (δευτερογενή) του www.ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) οι μαθητές διαπίστωσαν ότι, το πιο σημαντικό κατασκευαστικό έργο στην πόλη μας ήταν το έργο που επέλεξαν. Διότι, η Καρδίτσα θεωρείται βιώσιμη πόλη, άρα οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται με τρόπους φιλικούς στο περιβάλλον, που δεν θα επιβαρύνουν τους δρόμους με ρύπανση και θόρυβο. Ακόμη, η χρήση του ποδηλατοδρόμου συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και η πόλη θα είναι πιο φιλική, με ανθρώπινη ταυτότητα όχι μόνο για τους κατοίκους της, αλλά και για τους επισκέπτες της!

Οι μαθητές, μέσω του γραφήματος-εικόνα της Ελλάδας κατατμημένη σε περιφέρειες, σταδιακά επικεντρώθηκαν στο Νομό Καρδίτσας και στην πόλη μας. Μελέτησαν την ανάλυση γραφημάτων και με κριτήριο αναζήτησης την Αστική Αναγέννηση-Περιβάλλον οδηγήθηκαν στο έργο με τίτλο: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας. Ανέλυσαν την καρτέλα έργου με τα χαρακτηριστικά της.

Υλικό που δημιουργήθηκε: λογότυπο ομάδας, infographic, infogram, ASOC WALL

https://infogram.com/grafhma-1hmr6gzmpd8o2nl?live

https://infogram.com/infogram2-1h1749mmxrvl6zj?live

Βίντεο παρουσίασης: https://youtu.be/5vQ5vGodNfE

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ελένη Θεοδωράκη, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας

5

Το σενάριο αυτό απευθύνεται σε μαθητές της τρίτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Απώτερος σκοπός του είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα διαφορετικά εξελικτικά στάδια στη ζωή του βατράχου  με τα μορφολογικά - ανατομικά χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου, καθώς και γενικές πληροφορίες (θέση στην τροφική αλυσίδα, τόποι διαβίωσης) για το γνωστό αμφίβιο. Οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ένα ρομποτικό γυρίνο ο οποίος θα φτάσει στις τελευταίες δραστηριότητες στην πλήρως αναπτυγμένη μορφή του ενήλικου βάτραχου. Για την κατασκευή θα αξιοποιηθούν κινητήρες και αισθητήρες και ο προγραμματισμός θα ακολουθήσει εντολές του προγραμματιστικού περιβάλλοντος του Lego Wedo 2. Η δουλειά των μαθητών θα υλοποιηθεί συνεργατικά, μέσα από μια διαδικασία ανακαλυπτικής/διερευνητικής μάθησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=AV4OBNLeU3o

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός:  Θεόδωρος Τοπαλίδης

 

STEM Για τα ακόλουθα προγράμματα δείτε λεπτομέρειες εδώ

Let's STEAM: European Harbours

 From STEM to STEAM: Simple Science Experiments That Fizz!

STEMing the Environment: Viable Cities

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:  Μαρία Ρέλλια

2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ΑΠΘ Η δράση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο σεναρίων που εκπονήθηκαν για τις ανάγκες της Πιλοτικής Εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης και αξιοποιώντας το υλικό της σχετικής Επιμόρφωσης του ΙΕΠ (σχολικό έτος 2021-22), με επιμορφώτρια την κ. Χλαπάνα Ελισσάβετ και Επόπτρια την κ. Πεντέρη Ευθυμία.

Σύνδεσμος βίντεο που αφορά στην επίσκεψη στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης https://youtu.be/gCShxb6hvcc

Σύνδεσμος βίντεο κατασκευής των εργασιών https://youtu.be/Tw_mHX_Do-Q

Σύνδεσμος βίντεο παρουσίασης των κατασκευών https://youtu.be/TAD-5FaG3-k

Σύνδεσμος ψηφιακού παιχνιδιού αξιολόγησης της δράσης, στο οποίο τα παιδιά αναγνώριζαν ποια έργα τέχνης ήταν κατασκευασμένα με συμβατικά υλικά και ποια με υλικά επαναχρησιμοποίησης. https://wordwall.net/resource/31473052

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί:

Τμήμα 1: Ειρήνη Λαρδούτσου – Ευαγγελία Οικονόμου

Τμήμα 2: Κυριακή Παπαηλίου – Σοφία Χατζηγεωργιάδου

Δείτε επίσης εδώ το επισυναπτόμενο αρχείο

 

 

αρσακειοΣτα Αρσάκεια Δημοτικά Σχολεία δίνεται έμφαση στη διαθεματικότητα. Στις δράσεις  με τους μαθητές  αναλύεται  στην  κάθε δραστηριότητα η κάθε ειδικότητα από τη δική της οπτική. Γίνεται προσπάθεια ώστε η γνώση που αποκτάται να είναι σφαιρική. Στο συγκεκριμένο project έγινε συνεργασία  στα μαθήματα του SHTEAM, των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της Πληροφορικής.

Οι διδακτικοί στόχοι ήταν οι μαθητές :

 Να ερευνήσουν, να κατασκευάσουν, να ανακαλύψουν έννοιες Φυσικής, Μαθηματικών, Τεχνολογίας, Μηχανικής,  να συνεργαστούν και  να προγραμματίσουν ένα κύκλωμα. Οι μαθητές  κατασκεύασαν ένα φωτιστικό από χαρτόνι. Έκοψαν, χρωμάτισαν και συναρμολόγησαν τα κομμάτια και στη συνέχεια τοποθέτησαν τη λάμπα, ένωσαν τα καλώδια και συνέδεσαν τη μπαταρία. Τέλος, προσάρμοσαν το φωτιστικό στο μικροεπεξεργαστή Microbit και το προγραμμάτισαν.

Τρόπος εργασίας:

 Οι μαθητές  κατασκεύασαν το φωτιστικό στην τάξη και συζήτησαν για το ηλεκτρικό κύκλωμα. Πότε είναι αναμμένο το λαμπάκι και πότε σβηστό; Τους ζητήθηκε να διερευνήσουν το νόημα των λέξεων Ηλεκτρικό και Κύκλωμα.  Στη συνέχεια στο εργαστήριο Πληροφορικής πειραματίστηκαν στο περιβάλλον του Gcompris, όπου μπόρεσαν να προσομοιώσουν τη δημιουργία κυκλωμάτων και στη συνέχεια προγραμμάτισαν στο online περιβάλλον του Microbit https://makecode.microbit.org/.  Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές  να παρατηρήσουν πώς μπορεί να ανάψει η λάμπα (κλειστό κύκλωμα) αν αντικαταστήσουν τη μπαταρία με τον μικροεπεξεργαστή Microbit. Σε μια πρώτη προσέγγιση, παρατήρησαν τη δημιουργία κυκλώματος και το άναμμα της λάμπας με το Microbit. Σε δεύτερο επίπεδο, προγραμμάτισαν στο περιβάλλον του Microbit ώστε η λάμπα να ανάβει με το πάτημα του διακόπτη Α και να σβήνει με το πάτημα του διακόπτη Β. Στο τελευταίο στάδιο μελέτης δημιούργησαν ένα έξυπνο φωτιστικό. Ο μικροεπεξεργαστής Microbit έχει ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός. Προγραμμάτισαν το φωτιστικό ώστε να ανάβει μόνο του όταν ο αισθητήρας φωτός «νιώθει» ότι το φως στο δωμάτιο λιγοστεύει (πέφτει κάτω από κάποια τιμή που έχουμε ορίσει) και να σβήνει μόνο του όταν «νιώθει» ότι υπάρχει αρκετό φως στο δωμάτιο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ:   https://www.youtube.com/watch?v=D49HJKXrNfg

 

στεμ χαλκιδα

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του Συλλογικού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού του 20ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας το σχολικό έτος 2021-2022 με τίτλο:

«Κόκκινη κλωστή δεμένη στον υπολογιστή είναι κρυμένη….. πάτα enter να γυρίσει παραμύθι για να αρχίσει!»

που αφορά το σχεδιασμό, τη δημιουργία και υλοποίηση Ψηφιακής Δανειστικής Βιβλιοθήκης και κατά τη διάρκεια ανάπτυξης δραστηριοτήτων που αφορούν το δανεισμό ψηφιακών βιβλίων,  πραγματοποιούνται δράσεις  STEAM  (Science Technology, Engineer, Artand Mathematics)  εφόσον τα νήπια προκειμένου να δανειστούν ένα βιβλίο, πρέπει να ρίξουν τα ζάρια, να σπάσουν τον κώδικα,  μετρώντας τα «σημάδια» στα ζάρια με σκοπό να ανακαλύψουν, τη διαδρομή. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ  ΕΔΩ

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΤΣΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

                                                                                                         ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

SEISMOS2

Πραγματοποιούνται δράσεις STEAM (Science Technology, Engineer,Art and Mathematics), κατασκευάζεται η μακέτα της τάξης του νηπιαγωγείου και του χώρου συγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού που είναι η αυλή του νηπιαγωγείου, υπάρχει  προσανατολισμός στο χώρο τοποθετώντας τις κούκλες στη σωστή θέση κάθε φορά, οι οποίες τοποθετούνται σε γραμμή και κύκλο, ακολουθείται  συγκεκριμένη διαδρομή, αποκωδικοποιούνται ηχητικά σύμβολα επιδεικνύοντας την κατάλληλη συμπεριφορά, και χρησιμοποιούνται ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία βίντεο με οδηγίες για την τοπική κοινωνία που αφορούν την ασφάλεια όλων σε περίπτωση σεισμικού γεγονότος.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

logo2

 Το eTwinning έργο «Στους πλανήτες των Δεξιοτήτων παρέα με τον Μικρό Πρίγκιπα-STEM», υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2021-2022 στο πλαίσιο της εφαρμογής των εργαστηρίων δεξιοτήτων 21+ με τη συμμετοχή 8 σχολείων, 17 εκπαιδευτικών και περίπου 240 παιδιών. Τα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο είναι το 3ο, 4 ο και 7ο Νηπιαγωγεία Αρτέμιδος, Νηπιαγωγείο Τραχωνίου Κύπρος, 11ο και 18ο Νηπιαγωγεία Ιωαννίνων, Νηπιαγωγείο Φολεγάνδρου, Νηπιαγωγείο Χαϊκαλίου-Πάτρα. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Η εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα Δεξιότητες 21+ έχει ως στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες δουλεύοντας πάνω σε ένα πρόβλημα/πρόκληση, το διερευνούν και καλούνται να βρουν μία λύση σε αυτό μέσω μιας διαδικασίας υποβολής ερωτήσεων, έρευνας, ανάλυσης, εφαρμογής πληροφοριών και αξιοποίησης των δημιουργικών τους δεξιοτήτων. Mε τη χρήση της μεθοδολογίας STEAM, στο Θεματικό άξονα: Δημιουργώ-Καινοτομώ, Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία /STE(Α)M-SΤΕΜ, Κύκλος του Νερού-Υδροδυναμική, όπου μέσα από δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης και ακολουθώντας μια διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά σε προκλήσεις στην επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική, την τεχνολογία και τη τέχνη, να θέσουν στόχους και να ανακαλύψουν την γνώση βιωματικά και συνεργατικά. Σύμφωνα με το πρόβλημα-πρόκληση του έργου, ο Μικρός Πρίγκιπας φτάνει στα σχολεία των εταίρων του έργου από το γαλαξία. Ο καινούργιος μας φίλος, μας διηγείται τις εμπειρίες του από την επίσκεψή του σε άλλους πλανήτες, όπου υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζουν τα ζώα και δεν τα αγαπούν, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, κινδυνεύουν οι ίδιοι και άλλοι άνθρωποι, όταν περπατούν στο δρόμο ή βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο ή οδηγούν ποδήλατο. Στο ταξίδι του ο μικρός Πρίγκιπας συνάντησε τον πλανήτη των εγωιστών ανθρώπων που δεν σέβονται τον πλανήτη που ζούμε, ούτε τους ανθρώπους γύρω τους που είναι διαφορετικοί. Τέλος επισκέφτηκε τον πλανήτη που δεν είχε νερό γιατί οι άνθρωποι το σπαταλούν και δεν μπορούσε να ποτίσει το αγαπημένο του κόκκινο τριαντάφυλλο. Τα παιδιά μέσα από μια αφηγηματική ιστορία-πρόκληση συμμετέχουν σε σχεδιασμένες συνεργατικές δραστηριότητες, αλληλεπιδρούν και βοηθάνε τον Μικρό Πρίγκιπα να βρει λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν από τις συμπεριφορές των κατοίκων. Με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ακολουθούν τον Πρίγκιπα στο ταξίδι του μέσα από τη βιωματική και ενεργητική τους ενασχόληση με τις ποικίλες δράσεις του etwinning έργου, απέκτησαν πολύπλευρες γνώσεις, υιοθέτησαν θετικές στάσεις και συμπεριφορές, κατάφεραν να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και τη δημιουργικότητά τους, καθώς και να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές, συνεργατικές και ψηφιακές τους δεξιότητες. Κάθε πλανήτης αφορά μια θεματική ενότητα από τις 4 ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων: 1. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη. 2. Δημιουργώ και Καινοτομώ -Δημιουργική σκέψη και Πρωτοβουλία. 3. Φροντίζω το περιβάλλον 4. Ζω καλύτερα-Ευ ζην Στόχος  είναι οι μαθητές/τριες να υιοθετήσουν σωστές οδικές συμπεριφορές, να καλλιεργήσουν δεξιότητες αυτομέριμνας, οδικής ασφάλειας και δεξιότητες αυτοπροστασίας, να αποκτήσουν θετική στάση σε θέματα αλληλοσεβασμού και διαφορετικότητας, να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές γύρω από το θέμα της κακοποίησης και της εγκατάλειψης ζώων συντροφιάς, τη μηχανική και την τεχνολογία, STEM και εκπαιδευτική ρομποτική, να έρθουν σε επαφή με θέματα που αφορούν την επιστήμη, τα μαθηματικά, το κύκλο του νερού και την υδροδυναμική. Οι Θεματικές Ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και με τη σειρά τους αυτοί οι δείκτες εξειδικεύονται σε 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Κάθε θεματική ενότητα  συνδέεται με ένα στόχο βιώσιμης ανάπτυξης. Τα παιδιά προσέγγισαν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες και ευαισθητοποιήθηκαν ώστε να λειτουργούν ως ενεργοί πολίτες συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής των συνανθρώπων τους και στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Υπήρξε συνεργασία με φορείς προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, με συγγραφείς, ειδικούς επιστήμονες και Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, συνεργασία με τους Δήμους σε δράσεις κοινωνικής συναίσθησης και Ευθύνης, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς. Υπήρξε συμμετοχή στο δίκτυο Οικολογικά σχολεία ΕΕΠΦ, με στόχο την εμπλοκή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Οι συνεργατικές  δράσεις  βρίσκονται στο παρακάτω μαθητικό περιοδικό: https://schoolpress.sch.gr/pressprince/ Θεματικός άξονας εργαστηρίων δεξιοτήτων: Δημιουργώ και  Καινοτομώ-Δημιουργική σκέψη και Πρωτοβουλία/STE(Α)M-ΣΤΕΜ, Κύκλος του Νερού-Υδροδυναμική Δράσεις STE(Α)M-ΣΤΕΜ Δραστριότητες STEAM 5ου και 6ου εργαστηρίου (padlet.com).

 

Σελίδα 1 από 5