Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017

4hPatrasIQ 2017

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) συμμετέχουν στην «4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ» που θα πραγματοποιηθεί στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, από 7 έως 9 Απριλίου 2017.

Κατηγορία Αρχείο Συνεδρίων