Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021

paidvivl21

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ16/24045/Δ2/02-03-2021 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2021», σας επισυνάπτουμε συμπληρωματικά ενημέρωση σχετικά με την αφίσα και το μήνυμα από το Ελληνικό Τμήμα της IBBY-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου2021, καθώς και τον σύνδεσμο μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και σχολεία μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν το υλικό του εορτασμού.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Κατηγορία Νέα/Ανακοινώσεις