Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021

eete21

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος/ΕΕΤΕ, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Εποπτευόμενος Φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συλλογικός φορέας 6.000 εικαστικών καλλιτεχνών, διοργανώνει Εκθέσεις Εικαστικών, τις οποίες μπορούν να επισκεφθούν σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Κατηγορία Νέα/Ανακοινώσεις