Διακρατικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

diakratika1.jpg


1.  eTwinning
Οι σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη είναι μία αυξανόμενη κοινή πρακτική που αποκτά ευρεία αναγνώριση.
Η δράση eTwinning της ΕΕ στοχεύει να κάνει ένα βήμα μπροστά, διευρύνοντας τις συνεργασίες εκείνες, όπου δύο σχολεία από δύο Ευρωπαϊκές χώρες θα ωφεληθούν από τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δουλεύοντας μαζί θα αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη.
Προσφέρει μία ευκαιρία στους νέους, προκαλώντας το ενδιαφέρον τους να μάθουν ο ένας για τον άλλον, για την κουλτούρα του σχολείου τους και της οικογένειάς τους ενώ θα εξασκούν ταυτόχρονα τις ικανότητές στους στις ΤΠΕ. Το eTwinning έχει σκοπό να βελτιώσει την παιδαγωγική και τα σχολεία θεωρούν ότι είναι μία πολύ σημαντική δραστηριότητα που προσδίδει αξία στη συμβατική μάθηση.
Αυτή η οραματική ιδέα του eTwinning ωθεί την έννοια της συνεργασίας των σχολείων σε υψηλότερα επίπεδα. Η ενεργή συμμετοχή και η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας σε αυτό το όραμα, εξασφαλίζει την τοποθέτηση του ιδεώδους στη σύγχρονη εκπαιδευτική ατζέντα. Τα σχολεία ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την Ευρωπαϊκή ποικιλομορφία στον πυρήνα της εργασίας τους. Ακόμα, η μεγάλη πρόοδος στις ΤΠΕ, όπως η πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα και σε καλύτερες υπηρεσίες Επικοινωνιών, προσθέτει μία νέα διάσταση στις ευκαιρίες που δίνονται στα σχολεία να επικοινωνήσουν και να αναπτύξουν δραστηριότητες μεταξύ τους. Αυτές οι εξελίξεις διευκολύνουν τις συνεργασίες με μία πρωτοφανή παιδαγωγική αξία.

Περισσότερες πληροφορίες στον Ελληνικό ιστότοπο http://www.etwinning.gr
καθώς και στην κεντρική Eυρωπαϊκή Πύλη http://www.etwinning.net2.  Προγράμματα "Δια Βίου Μάθησης"

Προγράμματα "Δια Βίου Μάθησης"

Τομεακά Προγράμματα

Comenius
Σχολική Εκπαίδευση
Erasmus
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Leonardo
Επαγγ. Εκπαίδ. & Κατάρτιση
Grundtvig
Εκπαίδευση Ενηλίκων

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τά 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο-, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία.


Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος για τη χώρα μας είναι το Ι.Κ.Υ. ενώ περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα "Δια Βίου Μάθηση" μπορείτε να έχετε μέσω της διεύθυνσης  https://www.iky.gr/el/europaika-programmata


 

3.   INSAFE

Το ΙNSAFE στοχεύει στην οργάνωση ενός δικτύου εθνικών κόμβων ενημέρωσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, και στην εφαρμογή συντονιστικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν τη μακροχρόνια διατήρησή του. Το έργο έχει στόχο την προβολή των δραστηριοτήτων για ασφαλέστερο διαδίκτυο στην Ευρώπη, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Το δίκτυο επιβάλλει την προστασία των δικαιωμάτων και αναγκών των πολιτών, ειδικότερα των νέων και των παιδιών, από την πολιτεία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τα ΜΜΕ τη βιομηχανία και άλλους φορείς. Οι εταίροι του Insafe θα παρακολουθούν τις νέες τάσεις, ενώ παράλληλα θα προσπαθούν να ενισχύσουν την εικόνα του Διαδικτύου ως τόπο μάθησης. Επιπλέον το δίκτυο δίνει έμφαση στη σημασία της καταγγελίας επικίνδυνου ή παράνομου περιεχομένου και υπηρεσιών.


 

4.    INSIGHT
Το Insight είναι μια βάση γνώσεων για τις τελευταίες εξελίξεις του elearning στα σχολεία. Οι τέσσερις ενότητες της πύλης (πολιτική, εφαρμογή, τάσεις, έρευνα και τεχνολογία) περιλαμβάνουν νέα, τάσεις και ερευνητικές αναφορές.
Σημαντικά έγγραφα του ιστότοπου είναι οι ετήσιες αναφορές χωρών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, θεματικές εκθέσεις ή έρευνες της Επιτροπής Καινοτομίας (PIC), μηνιαία ενημέρωση για τη διαλειτουργικότητα, καινοτόμες πρακτικές σχολείων και αποτελέσματα ερευνών που αφορούν σχολεία και δημιουργούς πολιτικής.
Το Insight δίνει έμφαση στα σημαντικότερα αποτελέσματα έργων όπως τα eportfolios (EPICC), Peer to Peer (P2P), Ernist ή Valnet.
Τα θέματα διασυνδεόνται μέσα στον ιστότοτοπο ενώ παρέχεται πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές, δίκτυα e-learning και παρατηρητήρια.


 

5.     Hands on Brains on
Το πρόγραμμα αποσκοπεί να οδηγήσει στη δημιουργία, αξιολόγηση και διάχυση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών για τη διδασκαλία των επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα δίκτυο οκτώ επιστημονικών κέντρων αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με διοικήσεις σχολείων, κέντρα εκπαίδευσης διδασκόντων και σχολεία. Η προοπτική είναι να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες εκθέσεις διαδραστικής επιστήμης που συνδυάζουν τις καλύτερες πρακτικές της άτυπης μάθησης με την επίσημη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα δε στοχεύει μόνο να δημιουργήσει περισσότερους επιστήμονες αλλά και να παράγει μια νέα γενιά πολιτών που είναι επιστημονικά και τεχνολογικά εγγράμματοι. Η χρήση στρατηγικών ICT αποτελεί το κυριότερο στοιχείο αυτής της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων.


 

6.    eMapps
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στον τρόπο που τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι τεχνολογίες κιντητής τηλεφωνίας μπορούν να συνδυαστούν για να προσφέρουν νέες πλύσιες εμπειρίες στα παιδιά στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος αλλά και πέρα από αυτό. Το έργο επικεντρώνεται αρχικά στα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους μαθητές ηλικίας 9-12 ετών. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας στα πλαίσια της σχολικής τάξης και στην πρακτική για την ανάπτυξη νέων διδακτικών μεθοδολογιών.


 

7.    Xplora
Το Xplora, είναι η Ευρωπαϊκή πύλη για τη διδασκαλία των επιστημών. Απευθύνεται σε δασκάλους, μαθητές, επιστήμονες και διδάσκοντες των θετικών επιστημών. Οι στόχοι της είναι να ενισχυθεί η διδασκαλία των θετικών επιστημών, η προσφορά υλικού για καινοτόμες και ενδιαφέρουσες διδασκαλίες και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις θετικές επιστήμες και τις βιοεπιστήμες. Μέσω της πύλης προσφέρονται δραστηριότητες, εργαλεία, πηγές, άρθρα και άλλο διδακτικό υλικό. Η πύλη υποστηρίζεται από τα προγράμματα PENCIL και NUCLEUS.


 

8.    Νucleus
Το Nucleus αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων που απευθύνονται στους διδάσκοντες των θετικών επιστημών είτε εμπλέκοντάς τους σε δραστηριότητες είτε παρέχοντάς τους νέο εκπαιδευτικό υλικό. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διάφοροι οργανισμοί και οι εταίροι τους με συντονιστή την Ecole Normale Supérieure (Γαλλία).


 

9.   Scienceduc
Το Scienceduc είναι ένα από τα επιμέρους προγράμματα που περιλαμβάνει το Nucleus. Στοχεύει στην ανανέωση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργώντας ένα δίκτυο που ενθαρρύνει τις ανταλλαγές και ενισχύει την ανάπτυξη καλών πρακτικών. Το δίκτυο δίνει έμφαση στην επιμόρφωση των διδασκόντων, σε διαδικτυακές συνεργασίες, στην αξιολόγηση και στους τρόπους διάχυσης των καλών πρακτικών.


 
 

10.   VOLVOX
Το δίκτυο Volvox αποτελείται από μια ομάδα βιολόγων και καθηγητών βιολογίας από εννέα Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος τους είναι να παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει μεγάλο εύρος της επιστήμης της βιολογίας. Το υλικό θα περιλαμβάνει εργαστηριακά πρωτόκολλα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τις κοινωνικές επιπτώσεις των βιοεπιστημών, βιογραφίες νέων επιστημόνων κα ως κίνητρα τόσο για τους μαθητές όσο και τους διδάσκοντες. Απώτερος στόχος του να αποτελέσει χώρο ανταλλαγής δημιουργικών ιδεών και καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


 

11.    Science on Stage
Το πρόγραμμα Science on Stage προσφέρει στους καθηγητές θετικών επιστημών την ευκαιρία να ανταλλάξουν επιτυχείς και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και υλικό. Το πρόγραμμα οργανώνεται από το EIROforum, μια ομάδα επτά ερευνητικών οργανισμών με σκοπό την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων για την επιστήμη και την τεχνολογία. Στόχος είναι τα μαθήματα φυσικών επιστημών και βιοεπιστημών να γίνουν πιο ελκυστικά επειδή παρέχουν πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες ιδέες.


 

 

12. Eurydice - Information network on education in Europe
Tο Δίκτυο "ΕΥΡΥΔΙΚΗ" είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Eκπαίδευση. Αποστολή του Δικτύου είναι η μελέτη και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συλλογή και ηλεκτρονική διαχείριση των πληροφοριών και η διάδοση των αποτελεσμάτων. Εκπονεί συγκριτικές μελέτες για τα εκπαιδευτικά συστήματα και για θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε κοινοτικό επίπεδο, αναπτύσσει χρήσιμους δείκτες για τους αρμόδιους για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και διαχειρίζεται μια μεγάλη βάση δεδομένων για τα εκπαιδευτικά συστήματα.
Μέσα από την Εκπαιδευτική Δικτυακή Πύλη παρουσιάζουμε το Δίκτυο Ευρυδίκη και την Ελληνική Μονάδα του Δικτύου, που αποτελεί τμήμα του.1. ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία ο θεσμός των εκπαιδευτικών ανταλλαγών και αδελφοποιήσεων μεταξύ ελληνικών σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με σχολεία του εξωτερικού, καθώς και η συμμετοχή μαθητικών αντιπροσωπειών σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες εκδηλώσεις.
Πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης


1.  Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο
Το European Schoolnet (EUN), είναι ένας οργανισμός που σκοπό έχει να υποστηρίξει τη διδασκαλία και τη μάθηση στα Ευρωπαϊκά σχολεία μέσω των ΤΠΕ. Είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους οργανισμούς στον ευρωπαϊκό χώρο, έχοντας επιτυχημένα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε τέσσερις περιοχές δράσης: καθοδήγηση, εξυπηρέτηση, συνεργατικότητα και ανάπτυξη.
Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1996, όταν υπεγράφη σχετική συμφωνία μεταξύ 20 περίπου χωρών. Τα μέλη του EUN έχουν αυξηθεί από τότε σε σχεδόν 30. Η αποστολή του είναι να αυξήσει τις ευκαιρίες εκμάθησης για τους νέους Ευρωπαίους μέσω της επικοινωνίας και ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα, από τους μαθητές μέχρι και τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών μελών.

Ειδικότερα, οι στόχοι του είναι:

1. Να χτίσει μια πλούσια, πολύγλωσση Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την καινοτομία και τη συνεργασία στην εκπαιδευτική πολιτική και την πρακτική

2. Να αποτελέσει μια ευρωπαϊκή πύλη μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών δικτύων εκπαίδευσης και των υπηρεσιών που προσφέρουν

3. Να ενθαρρύνει την τεχνική καινοτομία, τη διαλειτουργικότητα και τα κοινά πρότυπα και

4. Να δημιουργήσει μια ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή οργάνωση που παρέχει συνέργια και προστιθέμενη αξία σε έναν δικτυωμένο εκπαιδευτικό κόσμο.


Επιπλέον, είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί με όρους ιδιωτικού δικαίου, στους χώρους των ICT, της διεθνούς συνεργασίας και της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Υπό αυτήν την έννοια, είναι σε θέση να ανταποκριθεί γρήγορα και ελαστικά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Συγχρόνως όμως το EUN έχει πολύ στενές σχέσεις α) με τα Υπουργεία Παιδείας και τις αντιπροσωπείες των μελών του, β) με ένα μεγάλο αριθμό των ευρωπαϊκών οργάνων, γ) με επιχειρήσεις του χώρου και κυρίως δ) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.   ENIS European network of innovative schools
Δίκτυο πρωτοποριακών σχολείων ως προς τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί ώς χώρος ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των σχολείων καθώς και ως μέσο σύναψης συνεργασιών.