Στελέχωση Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης παρελθόντων ετών


Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα ονόματα και τις ειδικότητες των ατόμων που στελέχωσαν τη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη τα προηγούμενα έτη (2002 - 2016).

Teamwork.jpg

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Στελέχωση Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης    9/2014 - 8/2017

Καψωμενάκη
 

Καλλιόπη Προϊσταμένη Τμημάτος

Γαϊτάνη
 

Μαρία-Άννα Πληροφορικής, MSc in Information Systems

Μακρής
 

Νικόλαος Μαθηματικός

Μπάρκας
 

Θεόδωρος Γαλλικής
Στελέχωση Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης    9/2013 - 8/2014

Βουτσινάκης 
 

Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.Π., Δάσκαλος - MSc in e-Learning

Γαϊτάνη
 

Μαρία-Άννα Πληροφορικής

Γαλλόπουλος
 

Αλέξανδρος Φυσικός

Μακρής
 

Νικόλαος Μαθηματικός

Μπάρκας
 

Θεόδωρος ΓαλλικήςΣτελέχωση Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης    9/2012 - 8/2013

Βουτσινάκης 
 

Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.Π., Δάσκαλος - MSc in e-Learning

Γαϊτάνη
 

Μαρία-Άννα Πληροφορικής

Θεουλάκη
 

Χαρίκλεια Πληροφορικής

Καραγιαννάκης
 

Σπυρίδων  Χημικός

Κωνσταντίνου
 

Ευσταθία Φιλόλογος

Λυκούδη

Περσεφόνη Αγγλικής
 

Μακρής
 

Νίκος Μαθηματικός

Μπάρκας

Θεόδωρος Γαλλικής
 

Τουρφαντίδου
 

Κυριακή ΔασκάλαΣτελέχωση Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης    9/2011 - 8/2012

Βουτσινάκης 
 

Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.Π., Δάσκαλος - MSc in e-Learning

Γαϊτάνη
 

Μαρία-Άννα Πληροφορικής

Θεουλάκη
 

Χαρίκλεια Πληροφορικής

Κωνσταντίνου
 

Ευσταθία Φιλόλογος

Λυκούδη

Περσεφόνη Αγγλικής
 

Μακρής
 

Νίκος Μαθηματικός

Μπαθιανάκη

Μαρία Χημικός, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Αναλυτική Χημεία
 

Μπάρκας

Θεόδωρος Γαλλικής
 

Πατεράκη
 

Ειρήνη Νηπιαγωγός

 

Στελέχωση Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης    4/2010 - 8/2011

Βουτσινάκης 
 

Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.Π., Δάσκαλος - MSc in e-Learning

Θεουλάκη
 

Χαρίκλεια Πληροφορικής

Κατσούλης
 

Ανδρέας Πληροφορικής

Κωνσταντίνου
 

Ευσταθία Φιλόλογος

Λυκούδη

Περσεφόνη Αγγλικής
 

Μακρής
 

Νίκος Μαθηματικός

Μπαθιανάκη

Μαρία Χημικός
 

Μπάρκας

Θεόδωρος Γαλλικής
 

Πατεράκη
 

Ειρήνη Νηπιαγωγός

Τσάκαλης
 

Δημήτρης Πληροφορικής

 

Στελέχωση Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης    1/2010 - 3/2010

Θεουλάκη
 

Χαρίκλεια Πληροφορικής

Κατσούλης
 

Ανδρέας Πληροφορικής

Κυρίμη
 

Βασιλική Νηπιαγωγός

Λυκούδη

Περσεφόνη Αγγλικής
 

Μακρής
 

Νίκος Μαθηματικός

Μπακιρτζή

Ευαγγελία Πληροφορικής
 

Μπάρκας

Θεόδωρος Γαλλικής
 

Τσάκαλης
 

Δημήτρης Πληροφορικής

 
   Στελέχωση Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης  9/2009 - 1/2010

Θεουλάκη
 

Χαρίκλεια Πληροφορικής

Κατσούλης
 

Ανδρέας Πληροφορικής

Κουμπούρη
 

Ειρήνη Δασκάλα

Κυρίμη
 

Βασιλική Νηπιαγωγός

Λυκούδη

Περσεφόνη Αγγλικής
 

Μακρής
 

Νίκος Μαθηματικός

Μπακιρτζή

Ευαγγελία Πληροφορικής
 

Μπάρκας

Θεόδωρος Γαλλικής
 

Τσάκαλης
 

Δημήτρης Πληροφορικής

 
   Στελέχωση Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης 2008-9

Παλούκου

Αναστασία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Γραφείου Δ.Ε.Π., Πληροφορικής

Γραμματικού

Δομνίκη Πληροφορικής

Γρουσουζάκου

Ευφροσύνη Πληροφορικής

Ζαννή
 

Ελένη Πληροφορικής

Κατσούλης
 

Ανδρέας Πληροφορικής

Λυκούδη

Περσεφόνη Αγγλικής
 

Μάκρα
 

Αργυρώ Βρεφονηπιοκόμος

Μουμούρη
 

Ευγενία Πληροφορικής

Μπακιρτζή

Ευαγγελία Πληροφορικής
 

Μπάρκας

Θεόδωρος Γαλλικής
 

Σκουλά

Ανδρονίκη Γαλλικής
 

Τσάκαλης
 

Δημήτρης Πληροφορικής

Χαμοσφακίδη
 

Πολυτίμη Φιλόλογος

 
   

 


Στελέχωση Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης 2007-8 

Λούβρης

Αριστείδης Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.Π., Πληροφορικής

Γρουσουζάκου

Ευφροσύνη Πληροφορικής

Δημοπούλου

Ιωάννα Μαθηματικός

Μάκρα
 

Αργυρώ Βρεφονηπιοκόμος

Ρόμπολας

Στάικος Αγγλικής
 

Σπυρόπουλος

Χαράλαμπος Πληροφορικής
 

Στούμπη
 

Αλεξάνδρα Φιλόλογος

Τσάκαλης
 

Δημήτρης Πληροφορικής

Φρέντζου
 

Μαρία Αγγλικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Χαμοσφακίδη
 

Πολυτίμη Φιλόλογος

 
   

Καλύβα
 

Εριφύλη Νηπιαγωγός (εξωτερική συνεργάτις)

Κομνηνού
 

Ιωάννα Θεολόγος, Φιλόλογος, Οικ. Οικονομίας  (εξωτερική συνεργάτις)

Νιάρρου
 

Βασιλική Πληροφορικής (εξωτερική συνεργάτις)

Παπαδόπουλος
 

Ιωάννης Εκπαιδευτικός  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (εξωτερικός συνεργάτης)

Πασπαράκη

Μαρία Γαλλικής (εξωτερική συνεργάτις)
Στελέχωση Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης 2006-7 

Λούβρης

Αριστείδης Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.Π., Πληροφορικής

Αναστασιάδου

Αναστασία Αγγλικής

Γρουσουζάκου

Ευφροσύνη Πληροφορικής

Δημοπούλου

Ιωάννα Μαθηματικός

Στούμπη
 

Αλεξάνδρα Φιλόλογος

 
   

Καλύβα
 

Εριφύλη Νηπιαγωγός (εξωτερική συνεργάτις)

Κομνηνού
 

Ιωάννα Θεολόγος, Φιλόλογος, Οικ. Οικονομίας  (εξωτερική συνεργάτις)

Νιάρρου
 

Βασιλική Πληροφορικής (εξωτερική συνεργάτις)

Πασπαράκη
 

Μαρία Γαλλικής (εξωτερική συνεργάτις)

Φρέντζου
 

Μαρία Αγγλικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης(εξωτερική συνεργάτις)
 

 

 

 

 Στελέχωση Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης Υπ.Ε.Π.Θ.   2005-6

Γιακουμάτου
 

Τερέζα Προϊσταμένη Γραφείου Δικτ. Εκπαιδευτικής Πύλης, Φιλόλογος

Αλεξίου
 

Θεόδωρος Φιλόλογος

Αναστασιάδου
 

Αναστασία Αγγλικής

Σταμάτη
 

Γιάννα Πληροφορικής

Τερζίδης
 

Σωτήρης Δάσκαλος

Τσάμης


 

Χρήστος Χημικός

Καμπράνης

Νίκος Μαθηματικός (εξωτερικός συνεργάτης)


 

Στελέχωση Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης Υπ.Ε.Π.Θ.   2004-5 

 

Γιακουμάτου
 

Τερέζα Προϊσταμένη Γραφείου Δικτ. Εκπαιδευτικής Πύλης, Φιλόλογος

Αλεξίου
 

Θεόδωρος Φιλόλογος

Αναστασιάδου
 

Αναστασία Αγγλικής

Καμπράνης
 

Νίκος Μαθηματικός

Σταμάτη
 

Γιάννα Πληροφορικής

Τσάμης

Χρήστος Χημικός Στελέχωση Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης Υπ.Ε.Π.Θ 2003-4

Κυρτάτος
 

Ιωάννης  Υπεύθυνος ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πύλης, Φυσικός

Αναγνωστόπουλος
 

Παναγιώτης Χημικός

Αντωνίου
 

Αντώνης Φυσικός

Γασπαρινάτου
 

Διονυσία

Αγγλικής

Γιακουμάτου
 

Τερέζα Φιλόλογος

Ζήβελδης
 

Απόστολος Πληροφορικής

Ηλιοπούλου
 

Ιωάννα Φιλόλογος

Καλογερόπουλος
 

Νίκος Χημικός

Καμπράνης
 

Νίκος Μαθηματικός

Κοκκινάκης
 

Νίκος Θεολόγος - Φιλόλογος

Λούβρης
 

Άρης Πληροφορικής

Μπιζά
 

Ειρήνη Μαθηματικός

Πασπαράκη
 

Μαρία Γαλλικής

Τσίτσος
 

Βασίλης Μαθηματικός

Βουτσινάκης
 

Κώστας Δάσκαλος
Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών του Υπ.Ε.Π.Θ.
Ομάδα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πύλης 2002-3

 

Κυρτάτος
 

Ιωάννης Υπεύθυνος ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πύλης, Φυσικός

Αντωνίου
 

Αντώνης Φυσικός

Γιακουμάτου
 

Τερέζα Φιλόλογος

Δαπόντες
 

Νίκος Φυσικός

Ζήβελδης
 

Απόστολος Πληροφορικής

Ηλιοπούλου
 

Ιωάννα Φιλόλογος

Καλογερόπουλος
 

Νίκος Χημικός

Καμπράνης
 

Νίκος Μαθηματικός

Κοκκινάκης
 

Νίκος Θεολόγος - Φιλόλογος

Λούβρης
 

Άρης Πληροφορικής

Μπιζά
 

Ειρήνη Μαθηματικός

Τσίτσος

Βασίλης Μαθηματικός

Βουτσινάκης

Κων/νος Δάσκαλος, εξωτερικός συνεργάτης σε θέματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης